Welke communicatiemiddelen bestaan er?
Icoon Checkbox
Kies de communicatiemix voor je onderneming.
Icoon Pijl
Versterk je imago bij klanten en verkoop.
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

Maak een communicatieplan

De eenvoudigste versie van een communicatieplan is een simpele matrix zoals je die hieronder vindt. Je ziet een overzicht van de verschillende soorten communicatiekanalen, met hun voor- en nadelen.

Ze verplicht je om na te denken over je communicatie en prioriteiten te stellen. De uitdaging is een perfecte communicatiemix, online en offline, te kiezen die een maximale impact hebben op je doelgroep en ook je verkoopresultaten. In een latere fase kan je elke cel in de tabel verder uitwerken en waarmaken.

Schema communicatiematrix

Vul de matrix van links naar rechts in. Omcirkel eerst de kanalen die je denkt nodig te hebben, en vul in voor wie je ze inzet.

Gebruik de + en - kolommen om de verwachte impact en de verwachte kosten neer te schrijven. Wees hier zo precies mogelijk. Zoom dan uit en nummer je kanalen in de laatste kolom volgens prioriteit.

Onze website is de eerste informatiebron voor onze klanten, maar in de zaak reken ik op onze verkopers én hun expertise om de klanten aan de juiste fiets te helpen.
Dominic, ondernemer
Laptop