First things first: schrijf je in bij de RSZ.
Icoon Checkbox
Check of je recht hebt op extra ondersteuning.
Icoon Pijl
Vragen? Je sociaal secretariaat of ondernemingsloket weet altijd raad!
Icoon Vlag

En nu is het aan jou...

1. Schrijf je in als werkgever.

Werf je voor het eerst een werknemer aan, dan moet je je als werkgever inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Je krijgt als werkgever een identificatienummer.

2. Doe een dimona-aangifte.

Werf je een nieuwe medewerker aan dan dien je altijd een dimona-aangifte in. Dimona is een online platform waarmee je de RSZ op de hoogte houdt van aanwervingen en uitdiensttredingen.
Ten laatste op het ogenblik dat je medewerker start met werken, moet je via Dimona aangeven dat je iemand aanwerft.

3. Laat een raming maken van de aanwerving

Aanwerven kost geld. De kostprijs hangt af van het type contract en je sector.
De belangrijkste kosten bij het aanwerven van een medewerker zijn het (bruto)loon en de sociale werkgeversbijdragen.

Per sector zijn er minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Als werkgever betaal je minstens het loon dat voor je sector wordt vastgelegd. Meer loon betalen mag altijd. 
De werkgeversbijdrage verschilt van sector tot sector.  Die bijdrage betaal je als werkgever aan de sociale zekerheid.

4. Maak een arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement op.

Als werkgever sluit je bij de start van een samenwerking met een werknemer een arbeidsovereenkomst af. Daarin worden alle afspraken over het loon, de arbeidsduur en de functie vastgelegd.
Als werkgever moet je een arbeidsreglement opstellen zodra je één werknemer in dienst hebt. Het arbeidsreglement verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het is een praktische vertaling en aanvulling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan.

5. Sluit een arbeidsongevallen-verzekering af.

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al je werknemers, zelfs als het om een tijdelijke werkkracht of een student gaat.

6. Sluit aan bij de kas voor jaarlijkse vakantie.

Als je arbeiders in dienst neemt, dan ga je ook aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie. Die aansluiting gebeurt via de inschrijving bij de RSZ.

7. Sluit aan bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Als werkgever moet je een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk oprichten. Deze dienst bestaat uit minstens één preventieadviseur en waakt over het preventiebeleid binnen de organisatie. Soms kan je zelf de rol van preventieadviseur opnemen.  In andere gevallen ben je verplicht je te laten bijstaan door een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. In bepaalde gevallen ben je dat verplicht. Informeer je tijdig wat nodig is.

8. Wie kan je helpen bij deze stappen?

Als nieuwe werkgever kan je deze stappen zelf zetten, de goedkoopste formule. Of je kan tegen betaling een erkend sociaal secretariaat of een ondernemingsloket inschakelen. De aansluiting bij een sociaal secretariaat kost geld. Informeer vooraf over de kostprijs en de dienstverlening die ze kunnen aanbieden.

Checklist van de to do’s:

  • Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • Identificatienummer ontvangen van de RSZ
  • Dimona-aangifte
  • Opstellen van arbeidsreglement
  • Opstellen van arbeidsovereenkomst
  • Afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering
  • Aansluiten bij een kas van jaarlijks verlof
  • Aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
  • Check de subsidiedatabank voor financiële steun

Zoek ondersteuning

De subsidiedatabank kan je vertellen of je recht hebt op extra ondersteuning bij het aanwerven van je medewerker. Of bekijk de opname van deze webinar.

Leadership is not about you; it's about investing in the growth of others.
Ken Blanchard